Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola działalności Pana Zdzisława Pruskiego - tłumacza przysięgłego języka francuskiego

Pan Zdzisław Pruski – tłumacz przysięgły języka francuskiego

Podmiot kontrolujący: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Data kontroli: 30.08.2017

Sprawdzenie prawidłowości i rzetelności prowadzenia przez tłumacza przysięgłego repertorium, zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1505) oraz sprawdzenie prawidłowości pobierania wynagrodzenia za czynności wykonane na żądanie podmiotów określonych w art. 15 ww. ustawy.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 29.09.2017
Data modyfikacji : 29.09.2017 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Dorota Furmańska