Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych gminie z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami w 2016r.

Urząd Gminy Stawczyn

Podmiot kontrolujący: Wydział Finansów i Budżetu
Data kontroli: 04.08.2017

Załączniki do strony

Metryka strony

Data publikacji 02.10.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Jakubowska
Autor: