Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami w 2016r.

Starostwo Powiatowe w Pińczowie

Podmiot kontrolujący: Wydział Finansów i Budżetu
Data kontroli: 26.07.2017

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 02.10.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Jakubowska