Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola problemowa dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zakład z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie

Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 1 26-110 Skarżysko - Kamienna

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 06.09.2017

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 05.10.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Wioleta Biernacka