Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

kontrola sprawdzająca sposób realizacji przez Gminę Bejsce zaleceń pokontrolnych wydanych po przeprowadzonej w dniu 4 października 2016 r. kontroli kompleksowej zadań wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Urząd Gminy Bejsce

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 16.08.2017

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 14.09.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Michał Siwierski
Autor : Anna Korcipa