Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Zagnańsku

Urząd Gminy w Zagnańsku

Podmiot kontrolujący: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Data kontroli: 03.11.2017

Zakres kontroli:

1. sprawdzenie realizacji przez Wójta Gminy ustawowego obowiązku, dotyczącego przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków, wynikającego z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz z przepisów wykonawczych,

2. sprawdzenie realizacji przez Radę Gminy ustawowego obowiązku, dotyczącego przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, wynikającego z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz z przepisów wykonawczych,

3. zbadanie stosowania przez Wójta Gminy ustawowej procedury przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 28.12.2017
Data wytworzenia : 21.12.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Dorota Furmańska
Autor : Wojewoda Świętokrzyski