Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola doraźna dot. oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

Stowarzyszenie "Prorew", ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 17.11.2017

Załączniki do strony

Metryka strony

Data publikacji 28.12.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Kinga Woźniak
WCZP
Autor: Kinga Woźniak