Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola realizacji zadania publicznego pn. „Światowe trendy ratownictwa wodnego na terenie województwa świętokrzyskiego"

Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Kielcach , ul. Zagórska 182a

Podmiot kontrolujący: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data kontroli: 23.11.2017

Okres objęty kontrola:

Od dnia 29.05.2017 r. do dnia przeprowadzenia kontroli tj. 23.11.2017 r.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 03.01.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Mieczysław Szymański
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego