Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola kompleksowa w Gminnym Osrodku Pomocy Społecznej w Bogorii w zakresie realziacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i stsemie pieczy zastępczej oraz ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciązy i rodzin " Za życiem".

Kontrola kompleksowa w GOPS w Bogorii

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 23.10.2017

Kontrola kompleksowa w GOPS w Bogorii w zakresie realziacji zadań wynikajacych z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 03.01.2018
Data modyfikacji : 03.01.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Katarzyna Arendarska