Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne

Urząd Gminy Skarżysko Kościelne

Podmiot kontrolujący: Biuro Wojewody
Data kontroli: 01.12.2017

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

1. organizacja przyjmowania oraz sposób i terminowość załatwiania przez organy Gminy skarg i wniosków w okresie od 01.01.2016 r. do 17.11.2017 r.

2. stosowanie ustawowej procedury przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w okresie od 01.01.2016 r. do 17.11.2017 r.

3. sposób sprawowania przez Gminę dozoru nad stanem grobów i cmentarzy wojennych i opieki nad cmentarzami i mogiłami poległych oraz stan ich utrzymania w 2016 roku.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 10.01.2018
Data wytworzenia : 10.01.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Dorota Furmańska
Autor : Wojewoda Świętokrzyski