Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola problemowa dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zakład z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie

Świętokrzyskie Centrum Onkologii; ul. Artwińskiego 3; 25-734 Kielce

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 14.12.2017

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 16.01.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Renata Zasada-Wójcik