Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola problemowa w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach

Podmiot kontrolujący: Wydział Organizacji i Kadr
Data kontroli: 14.11.2017

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

- sprawdzenie czy Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach przestrzega wymagań określonych w przepisach ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz w przepisach wykonawczych w odniesieniu do sposobu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków (zbadanie terminowości rozpatrywania skarg i wniosków, zbadanie terminowości przekazywania skarg i wniosków według właściwości innym organom),

- sprawdzenie czy Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach przestrzega przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej (zbadanie terminowości rozpatrywania wniosków o udostępnianie informacji publicznych, zbadanie zawartości prowadzonej strony Biuletynu Informacji Publicznej WIORiN w Kielcach),

- sprawdzenie czy Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach przestrzega przepisów ustawy o służbie cywilnej w zakresie naboru na wolne stanowiska pracy,

- sprawdzenie przestrzegania w kontrolowanej jednostce przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych - w zakresie badanych spraw.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 24.01.2018
Data wytworzenia : 10.01.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Dorota Furmańska
Autor : Wojewoda Świętokrzyski