Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami w 2016r.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pińczowie

Podmiot kontrolujący: Wydział Finansów i Budżetu
Data kontroli: 28.11.2017

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 30.01.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Jakubowska