Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola problemowaw Starostwie Powiatowym w Sandomierzu

Starostwo Powiatowe w Sandomierzu

Podmiot kontrolujący: Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Data kontroli: 06.12.2017

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

  1. sprawdzenie realizacji przez organy Powiatu ustawowego obowiązku dotyczącego przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków wynikającego z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, za okres 2016-2017 r.
  2.  sprawdzenie realizacji przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w zakresie: wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę, przyjmowania zgłoszeń zamiaru wykonania budów i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, przyjmowania zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania, rozpatrywania wniosków dotyczących spraw wymagających uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2017 r.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 31.01.2018
Data wytworzenia : 29.01.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Dorota Furmańska
Autor : Wojewoda Świętokrzyski