Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola dotycząca prawidłowiości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2017 r. oraz prawidłowości realizacji Programu 500 Plus.

Urząd Gminy Michałów

Podmiot kontrolujący: Wydział Finansów i Budżetu
Data kontroli: 12.12.2017

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 06.02.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Jakubowska