Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola problemowa działalności tłumacza przysięgłego języka niemieckiego - Pani Barbary Jezierskiej-Hammerl

Pani Barbara Jezierska-Hammerl - tłumacz przysięgły języka niemieckiego

Podmiot kontrolujący: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Data kontroli: 29.12.2017

Sprawdzenie prawidłowości i rzetelności prowadzenia przez tłumacza przysięgłego repertorium, zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1222)  oraz sprawdzenie prawidłowości pobierania wynagrodzenia za czynności wykonane na żądanie podmiotów określonych w art. 15 ww. ustawy (sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej).

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 21.02.2018
Data wytworzenia : 29.01.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Izabela Antoszewska
Autor : Wojewoda Świętokrzyski