Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola problemowa dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zakład z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie, ul. Ogrodowa 1, 26-010 Bodzentyn

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 07.02.2018

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 16.03.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Renata Zasada-Wójcik