Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy Działoszyce

Urząd Miasta i Gminy Działoszyce

Podmiot kontrolujący: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Data kontroli: 31.01.2018

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

przyjmowanie, przekształcanie i przesyłanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce wniosków przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 20.03.2018
Data wytworzenia : 20.03.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Dorota Furmańska
Autor : Wojewoda Świętokrzyski