Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy Działoszyce w zakresie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Miejską w Działoszycach

Rada Miejska w Działoszycach

Podmiot kontrolujący: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Data kontroli: 31.01.2018

Zakres kontroli:

Sprawdzenie realizacji przez Radę Miejską w Działoszycach ustawowego obowiązku, dotyczącego przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, wynikającego z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz z przepisów wykonawczych.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 28.03.2018
Data wytworzenia : 20.03.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Dorota Furmańska
Autor : Wojewoda Świętokrzyski