Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola działalności Pani Marii Jeziorskiej – tłumacza przysięgłego języka niemieckiego i języka rosyjskiego

Pani Maria Jeziorska – tłumacz przysięgły języka niemieckiego i języka rosyjskiego

Podmiot kontrolujący: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Data kontroli: 30.01.2018

Zakres kontroli:

Sprawdzenie prawidłowości i rzetelności prowadzenia przez tłumacza przysięgłego repertorium, zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1505)

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 09.04.2018
Data wytworzenia : 06.04.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Dorota Furmańska
Autor : Wojewoda Świętokrzyski