Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola problemowa dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zakład z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie

NZOZ "MEDIS-MED" LSSP ul. Piotrkowska 29 A 25-502 Kielce

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 16.02.2018

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 10.04.2018
Data modyfikacji : 10.04.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Wioleta Biernacka
Autor : Wioleta Biernacka