Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola problemowa w zakresie stwierdzenia spełniania przez specjalistyczne środki transportu sanitarnego wymagań, o których mowa w art. 161ba ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Kielecka 18, 26-020 Chmielnik

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 02.03.2018

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 16.04.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Renata Zasada-Wójcik