Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola problemowa w UMiG w Kazimierzy Wielkiej w zakresie: wydawania dowodów osobistych, prowadzenia ewidencji ludności oraz udostępniania danych osobowych z rejestru dowodów osobistych, rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców

Kontrola problemowa w UMiG w Kazimierzy Wielkiej

Podmiot kontrolujący: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Data kontroli: 06.03.2018

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 27.04.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Ryszard Ksel
Autor : Mariusz Cołoszyński