Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola problemowa w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach

Podmiot kontrolujący: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Data kontroli: 27.02.2018

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

1. sprawdzenie czy Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przestrzega wymagań określonych w przepisach ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz w przepisach wykonawczych w odniesieniu do sposobu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków (zbadanie terminowości rozpatrywania skarg i wniosków, zbadanie terminowości przekazywania skarg i wniosków według właściwości innym organom); sprawdzenie przestrzegania w kontrolowanej jednostce przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w zakresie skarg i wniosków.

2. sprawdzenie czy Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przestrzega przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej (zbadanie terminowości rozpatrywania wniosków o udostępnianie informacji publicznych, zbadanie zawartości prowadzonej strony Biuletynu Informacji Publicznej WSSE w Kielcach), sprawdzenie przestrzegania w kontrolowanej jednostce przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w zakresie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 08.05.2018
Data wytworzenia : 24.04.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Dorota Furmańska
Autor : Wojewoda Świętokrzyski