Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola sprawdzająca przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16, poz. 73) poprzez porównanie stanu ilościowego i parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk

Amfiteatr Kadzielnia w Kielcach przy ul. Legionów 20

Podmiot kontrolujący: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data kontroli: 11.05.2018

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:
Przestrzeganie warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16, poz. 73), poprzez:

  1. Porównanie stanu ilościowego i parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych w Amfiteatrze na Kadzielni z danymi zawartymi w sprawozdaniu z dnia 24 kwietnia 2017 r. (znak:BiZK.IV.43 1.4.2017) z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniu 21 kwietnia 2017 r. przez zespół kontrolny składający się z pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach.
  2. Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń, o których mowa w pkt 1.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 17.05.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Mieczysław Szymański
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego