Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola działalności Pani Doroty Pajdo – tłumacza przysięgłego języka angielskiego

Pani Dorota Pajdo – tłumacz przysięgły języka angielskiego

Podmiot kontrolujący: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Data kontroli: 30.03.2018

Zakres kontroli:
Sprawdzenie prawidłowości i rzetelności prowadzenia przez tłumacza przysięgłego repertorium, zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1505) 

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 04.06.2018
Data wytworzenia : 22.05.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Dorota Furmańska
Autor : Wojewoda Świętokrzyski