Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej, zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Samorządowy Ośrodek Zdrowia w Ćmińsku, ul. Staszica 10, 26-085 Ćmińsk

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 11.05.2018

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 05.06.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Wieczorek
Autor : Adriana Kankiewicz