Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 160 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.

NZOZ Centrum Neurologii Dziecięcej i Leczenia Padaczki Anna Gniatkowska-Nowakowska, ul. Bieszczadzka 1, 25-565 Kielce

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 20.04.2018

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 06.06.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Wieczorek
Autor : Anna Domińczak