Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola dotycząca prawidłowści wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2017r.

Urząd Gminy Obrazów

Podmiot kontrolujący: Wydział Finansów i Budżetu
Data kontroli: 09.04.2018

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 08.06.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Jakubowska