Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy a dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalnosci leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 160 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.

"PERFECTDENT" S.C. ul. Wesoła 17A, 25-305 Kielce

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 30.05.2018

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 29.06.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Wioleta Biernacka