Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola działalności tłumacza przysięgłego języka angielskiego

Tłumacz przysięgły języka angielskiego

Podmiot kontrolujący: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Data kontroli: 29.01.2018

Sprawdzenie prawidłowości i rzetelności prowadzenia przez tłumacza przysięgłego repertorium, zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1505)  oraz sprawdzenie prawidłowości pobierania wynagrodzenia za czynności wykonane na żądanie podmiotów określonych w art. 15 ww. ustawy

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 06.07.2018
Data wytworzenia : 03.07.2018
Data modyfikacji : 06.07.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Dorota Furmańska
Autor : Wojewoda Świętokrzyski