Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola dotycząca prawidłowści wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2017r. oraz prawidłowość realizacji Programu 500+.

Urząd Gminy Masłów

Podmiot kontrolujący: Wydział Finansów i Budżetu
Data kontroli: 07.03.2018

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 05.07.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Jakubowska