Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego na zakup środków transportu sanitarnego – ambulansów drogowych typu C oraz urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Podmiot kontrolujący: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data kontroli: 30.06.2018

Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa, Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego, na realizację zadań pn.:

  1. „Zakup dwóch specjalistycznych środków transportu sanitarnego – ambulansów drogowych typu C, dla potrzeb specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego funkcjonujących w strukturach dysponenta zespołów ratownictwa medycznego w woj. świętokrzyskim – Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach”,
  2. „Zakup 6 sztuk urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla potrzeb podstawowych zespołów ratownictwa medycznego funkcjonujących w strukturach dysponenta zespołów ratownictwa medycznego w woj. świętokrzyskim – Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach”, 

przeprowadzona została w dniach: 30 kwietnia 2018 r. (oględziny ambulansów wykorzystywanych przez specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego oraz urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, stanowiących wyposażenie podstawowych zespołów ratownictwa medycznego w miejscach stacjonowania w Ostrowcu Świętokrzyskim i Starachowicach), 8 - 9 maja 2018 r. (czynności kontrolne dokumentacji finansowo – księgowej udostępnionej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach) oraz 19 maja 2018 r. (oględziny urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, stanowiących wyposażenie podstawowych zespołów ratownictwa medycznego w miejscach stacjonowania w Pińczowie, Jędrzejowie, Włoszczowie i Końskich).

 

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 17.09.2018
Data modyfikacji : 17.09.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Mieczysław Szymański
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego