Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola problemowa w sprawie przyjmowania, przekształcania i przesyłania przez Burmistrza Miasta i Gminy Kunów wniosków przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w okresie 01.01.2017 r. – 03.07.2018 r.

Urząd Miasta i Gminy Kunów

Podmiot kontrolujący: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Data kontroli: 09.07.2018

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą: przyjmowanie, przekształcanie i przesyłanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Kunów wniosków przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w okresie 01.01.2017 r. – 03.07.2018 r.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 19.09.2018
Data wytworzenia : 13.09.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Izabela Antoszewska
Autor : Wojewoda Świętokrzyski