Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami,jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2017r.oraz prawidłowości realizacji programu 500 plus.

Urząd Miasta i Gminy Łagów

Podmiot kontrolujący: Wydział Finansów i Budżetu
Data kontroli: 02.08.2018

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 28.09.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Jakubowska