Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola sprawdzająca przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16, poz. 73) poprzez porównanie stanu ilościowego i parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk z danymi zawartymi w sprawozdaniu z dnia 20 października 2017 r.

Hala Widowiskowo-Sportowa przy ul. Żytniej 1 w Kielcach

Podmiot kontrolujący: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data kontroli: 12.10.2018

Zakres kontroli i okres objęty kontrola:

Przestrzeganie warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16, poz. 73), poprzez:

  1. Porównanie stanu ilościowego i parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żytniej 1 z danymi zawartymi w sprawozdaniu z dnia 20 października 2017 r. (znak: BiZK.IV.431.10.2017) z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniu 18 października 2017 r. przez zespół kontrolny składający się z pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego SUW w Kielcach.
  2. Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń, o których mowa w pkt 1.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 22.10.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Mieczysław Szymański
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego