Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Bejsce,

Urząd Gminy Bejsce

Podmiot kontrolujący: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Data kontroli: 07.09.2018

Zakres kontroli:


1. prowadzenie przez Wójta Gminy Bejsce rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
2. stosowanie przez Wójta Gminy Bejsce ustawowej procedury przy udzielaniu /odmowie wydania/ zmiany oraz cofnięciu zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zezwoleń w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, zezwoleń w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 05.11.2018
Data wytworzenia : 02.11.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Izabela Antoszewska
Autor : Wojewoda Świętokrzyski