Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Kije

Urząd Gminy Kije

Podmiot kontrolujący: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Data kontroli: 10.12.2018

Zakres kontroli:
1. prowadzenie przez Wójta Gminy Kije rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości5,
2. stosowanie przez Wójta Gminy Kije ustawowej procedury przy udzielaniu /odmowie wydania
/zmiany oraz cofnięciu zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych, zezwoleń w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami, zezwoleń w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 16.01.2019
Data wytworzenia : 11.01.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Izabela Antoszewska
Autor : Wojewoda Świętokrzyski