Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 poz.160 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.

NZOZ Poradnia dla kobiet, ul. Piekoszowska 126, 25-632 Kielce

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 25.06.2018

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 26.02.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Wieczorek
Autor : Anna Domińczak