Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola w trybie zwykłym w Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych nr 1- 4 w Kazimierzy Wielkiej w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze nr 1, 2, 3 i 4 w Kazimierzy Wielkiej

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 21.01.2019

Kontrola w trybie zwykłym w Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych nr 1- 4 w Kazimierzy Wielkiej  w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 06.03.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Katarzyna Arendarska