Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola realizacji zadań wynikających z przestrzegania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie realizacji instrumentów rynku pracy – bony i realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 27.06.2018

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 19.03.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Jędrzejczyk