Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu specjalistyczno - terapeutycznego w Opatowie w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu specjalistyczno - terapeutycznego w Opatowie

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 11.02.2019

Kontrola w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu specjalistyczno - terapeutycznego w Opatowie  w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 20.03.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Katarzyna Arendarska