Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola w trybie zwykłym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwaniskach w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i ustawy z dnia 4.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 04.06.2019

Kontrola w trybie zwykłym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwaniskach w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i ustawy z dnia 4.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 09.07.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Katarzyna Arendarska