Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

kontrola działalności tłumacza przysięgłego języka niemieckiego

tłumacz przysięgły języka niemieckiego

Podmiot kontrolujący: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Data kontroli: 23.05.2019

Sprawdzenie prawidłowości i rzetelności prowadzenia repertorium, zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie o zawodzie tlumacza przysięgłego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1505 ze zm.) oraz sprawdzenie prawidłowości pobierania wynagrodzenia za czynności wykonane na żądanie podmiotów określonych w art. 15 ustawy.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 10.07.2019
Data wytworzenia : 09.07.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Izabela Antoszewska
Autor : Wojewoda Świętokrzyski