Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy Morawica

Urząd Miasta i Gminy Morawica

Podmiot kontrolujący: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Data kontroli: 07.06.2019

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:
przyjmowanie, przekształcanie i przesyłanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Morawica wniosków
przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w okresie
30.04.2018 r. – 31.05.2019 r.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 11.07.2019
Data wytworzenia : 10.07.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Izabela Antoszewska
Autor : Wojewoda Świętokrzyski