Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola sprawdzająca przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16, poz. 73) poprzez porównanie stanu ilościowego i parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk

Stadion Miejski „KSZO” przy ul. Świętokrzyskiej 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Podmiot kontrolujący: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data kontroli: 11.07.2019

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Przestrzeganie warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16, poz. 73), poprzez:

  1. Porównanie stanu ilościowego i parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk z danymi zawartymi w sprawozdaniu pokontrolnym z dnia 3 lipca 2018 r. (znak:BiZK.IV.43 1.7.2018) z kontroli sprawdzaj ącej przeprowadzonej w dniu 2 lipca 2018 r. przez zespół kontrolny składający się z pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach.
  2. Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń, o których mowa w w/w pkt 1.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 29.08.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Mieczysław Szymański
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego