Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Iwaniska

Urząd Gminy Iwaniska

Podmiot kontrolujący: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Data kontroli: 17.07.2019

Zakres kontroli:
Sprawdzenie realizacji przez Radę Gminy Iwaniska ustawowego obowiązku, dotyczącego przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, wynikającego z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz z przepisów wykonawczych.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 05.09.2019
Data wytworzenia : 04.09.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Justyna Janik
Autor : Wojewoda Świętokrzyski