Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Smyków

Urząd Gminy Smyków

Podmiot kontrolujący: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Data kontroli: 22.07.2019

Zakres kontroli:
1. przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez Wójta Gminy Smyków,
2. prowadzenie przez Wójta Gminy Smyków rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości6,
3. stosowanie przez Wójta Gminy Smyków ustawowej procedury przy udzielaniu /odmowie wydania /zmiany oraz cofnięciu zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zezwoleń w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, zezwoleń w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 12.09.2019
Data wytworzenia : 09.09.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Justyna Janik
Autor : Wojewoda Świętokrzyski