Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola dotycząca prawidłowiości wykorzystania dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2018 roku.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Kazimierza Wielka

Podmiot kontrolujący: Wydział Finansów i Budżetu
Data kontroli: 26.07.2019

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 12.09.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Jakubowska