Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Badanie zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka posiadającego wpis do rejestru ośrodków ze stanem faktycznym.

Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny „RYTWIANY”, ul. Artura Radziwiłła 19, 28-236 Rytwiany

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 16.11.2018

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 27.09.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Michał Siwierski